top of page
Parliament House

Bouw- en woningtoezicht

Overheid

WhatsApp_Image_2022-12-07_at_4.45.47_PM__2_-removebg-preview.png
WhatsApp_Image_2022-12-07_at_4.45.47_PM__1_-removebg-preview.png
1-removebg-preview.png
appstore-removebg-preview (1).png
playstore.png

Bouw- en woningtoezicht

​Als ambtenaar Bouw- en woningtoezicht heeft u veel bouwwerken tegelijkertijd in uw werkvoorraad. Het is belangrijk al die bouwwerken vanuit een mobiele app te kunnen zien en beoordelen. In eigen rayon of van een collega. Met en zonder internet. Met tablet of telefoon.

overheid_Chepp.jpeg

CHEPP

De ideale tool om op een eenduidige en overzichtelijke manier toezicht uit te voeren, compliance aan te tonen en kwaliteit te borgen. Dit kan met standaard beschikbare of eigen protocollen. Bovendien is er een rechtstreekse koppeling met relevante wetteksten. Ook toetsing aan bijvoorbeeld het Bouwbesluit en BBL is mogelijk met behulp van slimme wizards.

 

Transparantie en uniformiteit zijn hierbij belangrijke aspecten. Tijdens de opname kunt u opmerkingen plaatsen, foto’s maken, aantekeningen maken op tekeningen en plattegronden, en documenten toevoegen aan het dossier waarin u werkt. Het systeem is zo flexibel opgebouwd dat vrijwel iedere denkbare beoordeling of controle er mee uitgevoerd kan worden!

chepp_-removebg-preview.png
About

CHEPP, de applicatie voor de digitale opname

U werkt met CHEPP vanuit de locatie in de fysieke leefomgeving, zodat u naar dat adres of die plek toe kunt gaan en daar uw digitale opname handig kunt uitvoeren. Ook als u vooraf toets aan Bouwbesluit of BBL komt dit van pas.

 

De rapportage van uw toetsing of toezicht bevat op een gestructureerde manier alle ingevoerde gegevens, bijlagen, waardeoordelen en toelichtingen.

Mogelijkheid tot bewerken van tekeningen

Met CHEPP is het mogelijk tekeningen (PDF) rechtstreeks toe te voegen of te ontvangen vanuit het CLO. Op deze documenten kunt u werken. Opmerking plaatsen? Wijs de plek op de tekening aan en CHEPP maakt daar een ticket aan.

De relaties naar protocol, wetgeving en tijdstip zijn automatisch gelegd. Zo kunt u eenvoudig communiceren over probleem- of aandachtspunten.

supervisor_edited.jpg

Offline te gebruiken met de CHEPP app

De CHEPP-app is op een telefoon of tablet te gebruiken. Met de app worden alle functionaliteiten die een mobile device biedt optimaal benut. Zo bevat het zeer gebruiksvriendelijke en uitgebreide teken- en annotatiemogelijkheden. Er kan een uitgebreide werkvoorraad volledig offline beschikbaar worden gehouden. Mocht tijdens het toezichthouden uw verbinding wegvallen of als er helemaal geen verbinding is, kunt u offline werken. Zodra de verbinding is hersteld, worden de laatste gegevens automatisch opgeslagen. Hierdoor is de applicatie altijd en overal te gebruiken. Door de automatische uitwisseling met CLO staan de toezichtzaken inclusief gegevens en documenten die u daar heeft, meteen in uw CHEPP app en kunt u zo aan de slag!

Koppeling met CLO

CHEPP en CLO hebben een vergaande en exclusieve koppeling.
Deze koppeling zorgt ervoor dat in CHEPP automatisch dossiers worden aangemaakt en worden gevuld. Aan die dossiers wordt ook automatisch de juiste set tekeningen en documenten toegevoegd. Bovendien is de koppeling en uitwisseling tussen CHEPP en CLO zo slim ingericht dat vanuit het zaaksysteem de verschillende zaken naar dossiers zijn vertaald.

 

Zo kunt u altijd makkelijk werken bij mobiel toezicht vanuit de locatie. 
Andersom kunt u ook in CHEPP informatie toevoegen en uw toets- en toezichtrapportages genereren. Alles komt vervolgens automatisch weer op de juiste plek terug in de CLO. 

Module_bbl.jpeg

Module Bouwbesluit | BBL

In CHEPP is het mogelijk met de module Bouwbesluit en binnenkort BBL, te beoordelen of een bouwplan voldoet aan alle voorschriften uit het Bouwbesluit. 

De module voorziet in een werkmap (deelplan) in uw dossier waar u via een wizard eenvoudig kunt aangeven of het om nieuwbouw, verbouw of bestaande bouw gaat, of er bijzonderheden zijn zoals COA of drijvend bouwwerk en welke subgebruiksfuncties van toepassing zijn. Op basis hiervan krijgt u direct de te toetsen artikelen te zien inclusief de juiste grenswaarden. Deze kunt u zowel vanuit een checklist als op tekening beoordelen. 

Module Risicoanalyse

Deze module maakt het mogelijk veelvoorkomende risicomodellen vanuit ISO31000 of zoals Fine&Wiruth te gebruiken. 

U heeft daarbij vrijheid in verschillende varianten en modellen, doordat u de drie parameters (waarschijnlijkheid, blootstelling en effect) kunt hernoemen. U kunt daarbinnen ook eigen grenswaarden bepalen. Ook de risicoklassen, termijnen, betekenissen en kleuren (standaard Likertscale) kunt u naar behoefte aanpassen. 


Deze module maakt het mogelijk om bij iedere vraag in uw checklist met eenvoudige schuifjes direct te bepalen wat het ingeschatte risico is. Het systeem geeft meteen de juiste risicoklasse en kleur en de beheersmaatregel met termijn aan. U kunt ook zelf een bibliotheek met beheersmaatregelen aanleggen om zo steeds efficiënter en eenduidiger te kunnen werken. Dankzij de voorgaande mogelijkheden combineert u regelgedreven en risicogestuurd toezicht en maakt u inzichtelijk waarom u waar, op welk moment, welke prioriteit legt op basis van een objectieve afweging. 

Services
3-removebg-preview.png

 Module BIM

Met de module BIM kunt u eenvoudig uw IFC bestanden direct uploaden in het systeem. Deze zijn vervolgens automatisch gekoppeld aan de protocollen. Met de BIM module kunt u uw tickets niet alleen op “platte tekeningen” plaatsen, maar ook in uw 3D model. Uiteraard wordt dit ook als vertrouwd in rapportages verwerkt inclusief de snapshots en aanduidingen. Gebruik van de BIM module, sluit gebruik van de standaard PDF ondersteuning van tekeningen en documenten niet uit. U kunt deze dus hybride toepassen.

2-removebg-preview.png

Toezichtprotocol

Met de module toezichtprotocol zijn de Bouwbesluit (iTP) en BBL toezichtprotocollen voor u beschikbaar in CHEPP. 

Checklistwizard en bibliotheek standaardteksten

1-removebg-preview.png

CHEPP wordt voor u standaard geleverd met de module Checklistwizard. Deze module maakt het mogelijk om zelf checklisten te bouwen en te onderhouden. Dit kan rechtstreeks in het systeem, of met import- export functionaliteiten naar Excel. In een checklist kunt u groepen, checklisten, onderwerpen en vragen opstellen. Daarbij kunt u eigenschappen bepalen zoals multiple choice of open vragen, datumpickers of handtekening zetten. U bepaalt thema’s en momenten waarop vragen worden beantwoord. Ook achtergrondinformatie zoals wetgeving, richtlijnen en aandachtspunten beheert u hier eenvoudig. Standaardteksten vanuit een bibliotheek maken? Ook dat kan. Met de checklistwizard bent u in control. Als u wilt kan een nieuwe checklist binnen 5 minuten door u worden gemaakt en live staan!

Services
1-removebg-preview.png

Wet- en regelgeving

CHEPP wordt voor u standaard geleverd met de module Wet- en regelgeving. Deze module bevat een koppeling met het Basis- Wetten-Bestand (BWB) van de rijksoverheid. Dit BWB is de digitale bron met wet- en regelgeving die de overheid rechtstreeks onderhoud voor haar eigen juridische sites zoals wetten.nl en overheid.nl. De koppeling maakt het mogelijk gegarandeerd altijd de juiste en meest actuele wetgeving te ontsluiten, maar ook om alle voorgaande versies van wetten te gebruiken. Binnen CHEPP is de koppeling met het BWB direct verwerkt in de Checklistwizard. Daardoor kunt u altijd compliance aantonen door uw vragen te baseren op de juiste juridische grondslag. De standaard ontsloten wetten zijn: Arbeidsomstandighedenwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Bouwbesluit, Woningwet en Besluit gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Andere wet nodig? Vraag het ons!

enable-u-removebg-preview.png

Koppeling standaarden

CHEPP kan optioneel gekoppeld worden met de broker Enable-U. Met deze ketenintegratiepartner is het mogelijk CHEPP te koppelen via vrijwel alle overheidsstandaarden zoals STuF of direct aan de DSO.

Contact

CONTACT

Let’s work together

Welbergweg 75, Hengelo

info@go2sure.nl

Tel: 0541 853 667

iso27001.jpg
  • LinkedIn
  • Facebook

Interesse of vragen?

Bedankt voor het versturen!

CHEPP_UB_SDlogo.png
bottom of page